Digital Marketing

Technology has had a strong impact on the habits and behavior of consumers, promoting the development of Digital Marketing.

Readmore
img

Software programming

Lập trình phần mềm là việc các lập trình viên sẽ tự viết ra phần mềm, liên quan tới việc bảo trì và viết mã nguồn cho các chương trình máy tính nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng để giúp cho khách dễ quản lý dựa trên phần mềm đó.

Readmore
img
img

Application Programming

Những ngành nghề liên quan tới công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ để bắt kịp với xu hướng chung. Trong đó, lập trình ứng dụng di động iOS – Android trở nên phổ biến. Tìm hiểu những thông tin liên quan tới lập trình ứng dụng di động để có được những thông tin hữu ích, đảm bảo việc nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị di động tới mức tối đa.

Readmore