Thiết kế web

Dự án thiết kế website Bách khoa HSE

Công ty TNHH Tư vấn, Đào tạo Bách Khoa HSE (BKHSE Co., Ltd), viết gọn là BkHSE, mã số doanh nghiệp 0315884169, được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 26/4/2023được chuyển đổi từ Công ty Cổ phần  Tư vấn, Đào tạo và Phát triển Tri thức Bachkhoa-HSE,  đăng ký lần đầu ngày  05/09/2019).

CÔNG TY TNHH TMDV VIETSUNCO