GREEN CHECK

Giải pháp Nhật ký canh tác và Truy xuất nguồn gốc

Giải pháp Nhật ký canh tác

Là giải pháp giúp ghi nhận đầy đủ, kịp thời các hoạt động từ quá trình canh tác đến thu hoạch, thu mua, chế biến và phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng, thông qua việc mã hóa và định danh bằng mã QR code cho từng công việc, công đoạn.

TÍNH NĂNG CHÍNH

 • Quản lý thông tin vùng trồng và địa điểm canh tác
 • Quản lý quy trình canh tác
 • Quản lý vật tư đầu vào và kho vật tư nông nghiệp
 • Quản lý dịch hại và thiết lập cảnh báo
 • Quản lý hoạt chất sản phẩm và chứng nhận
 • Chia sẻ thông tin nông nghiệp và thời tiết
 • Thiết lập và quản lý năng suất công việc
 • Quản lý sản lượng
 • Thống kê và báo cáo

LỢI ÍCH CỦA NHẬT KÝ CANH TÁC

Thu thập dữ liệu

Hỗ trợ thu thập dữ liệu quá trình sản xuất, số hóa và cung cấp dữ liệu cho truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản

Tăng cao hiệu quả canh tác

Tăng năng suất canh tác, cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm đồng thời giảm chi phí các hoạt động canh tác

Chuẩn hóa quy trình

Giúp chuẩn hóa quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn như VietGap, GlobalGap và Organic. Giám sát các tín chỉ Carbon

Giải pháp Truy xuất nguồn gốc

Đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, góp phần khẳng định chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

TÍNH NĂNG CHÍNH

 • Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc từ đầu tới cuối chuỗi cung ứng
 • Báo cáo nhật ký các hoạt động sản xuất nội bộ: Quản lý canh tác, xử lý dịch hại, chăm sóc, thu hoạch, chế biến, đóng gói ngay tại thời diểm thực hiện
 • Quản lý thông tin phân phối, vận chuyển hàng hóa tới tay người tiêu dùng, đảm bảo tính minh bạch thông tin sản phẩm
 • Hỗ trợ đăng ký mã số sản phẩm và đánh giá vùng trồng, nhà xưởng.
 • Ghi chép các hoạt động tư vấn, kiểm tra, giám sát khu vực sản xuất, nhà máy chế biến và đóng gói

LỢI ÍCH CỦA TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Doanh nghiệp

Tạo ưu thế cạnh tranh khi áp dụng truy xuất nguồn gốc vào sản xuất. Tối ưu quá trình vận hành sản xuất. Quản lý hiệu quả vùng trồng và quy trình sản phẩm

Tối ưu về nhân sự và chi phí

Cơ quan quản lý Nhà nước

Truy xuất nguồn gốc giúp giảm thiểu gian lận và làm giả thực phẩm

Người tiêu dùng

Truy xuất nguồn gốc giúp người tiêu dùng mua được các sản phẩm chất lượng với đầy đủ thông tin nguồn gốc